Foto: VisitOslo/Didrick_Stenersen

Foodscape på Evolve Arena = Mat for fremtiden

Vi skal fortsette å gjøre mat- og drikkebransjen klar for fremtiden. Med årets utgave av Foodscape, 10. – 11. november 2021, løfter vi mat- og matproduksjon opp i et samfunnsperspektiv.

Foodscape 2021 skal være en arena for bærekraft, teknologiske løsninger og et fremtidsperspektiv for matnæringen og produksjon. Foodscape går denne gang sammen med Evolve Arena under paraplyen «Sammen for et smartere og bedre samfunn». Evolve Arena er en konferanse og opplevelsesbasert møteplass om morgendagens by- og samfunnsutvikling, med temaer som sirkulærøkonomi, mobilitet, helse og by- og stedsutvikling. Med Foodscape på laget blir også mat et av hovedtemaene. 

VIL DIN BEFRIFT VÆRE EN DEL AV FOODSCAPE 2021?

Foodscape er for deg som jobber profesjonelt med mat og drikke. Det er mange muligheter for samarbeid og synlighet på Foodscape 2021. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Matens betydning i et smartere samfunn

Sunn og god mat er i dag et ufravikelig krav for både forbrukere og myndigheter, og en forutsetning for god helse. Maten vi kjøper og spiser skal være god for kroppen og god for miljøet, aller helst norskprodusert og helt klart god på smak.

Regjeringen har varslet et historisk taktskifte i klimapolitikken. Måten vi lever livene våre på, maten vi spiser, hvordan vi bor, hvordan vi jobber, hvordan vi reiser. Alt sammen skal endres. Matbransjen, organisasjoner og myndighetene må sammen tilrettelegge for smarte valg som gir miljø og helsegevinst i vår samfunnsutvikling.

Hvordan skal by og samfunn utvikles i samspill med helse, miljø og sunnhet? Hva er matens betydning for et sunnere, grønnere og lykkeligere samfunn?

Bli future-fit

Evolve Arena og Foodscape skal være en kompetansehub og inspirasjonsarena, som stimulerer til nytekning og samarbeid på tvers av bransjer – for et bedre samfunn. Her kan du lære mer om hvordan du kan ta bærekraft og samfunnsutvikling inn i din forretningsmodell og arbeide systematisk med innovasjon og omstilling.

Foto: VisitOslo/Didrick Stenersen