Eget område for lokalmat

Matbransjen har gått sammen om å skape en helt ny arena for sunnere og mer miljøvennlig norsk mat og drikke. På Foodscape samles hele verdikjeden – fra hav og jord til bord.

Sunn og god mat er i dag et krav fra både forbrukere og myndigheter. Maten vi kjøper og spiser skal være god for kroppen, godt for miljøet, aller helst norsk produsert og helt klart god på smak.

Alle som jobber profesjonelt med mat og drikke må være «first movers» og dermed ha innsikt i historien bak, kompetanse, trygghet og stolthet. Jo mer kompetanse og oppmerksomhet vi gir til maten vi setter på bordet, jo mindre problemer får vi med overvekt, matallergier, matsvinn, og forurensning som følge av matproduksjon. På Foodscape møter du som utstiller innkjøpere og beslutningstakere fra storhusholdning og dagligvarebransjen.

Lokalmat
Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie, vil få en sentral plass på Foodscape.

Bærekraftstankegangen er en grunnpilar for mange lokalmatprodusenter. Naturlige råvarer, fra friske norske dyr, fra ren norsk natur, ekte og nært. Gården som ressurs, tar et lokalt ansvar for å minimere egen ressursbruk og eget fotavtrykk på miljøet. Historien bak produktet og produktets reise vil være viktig å formidle når innkjøpere, kokker, eiere og ledere – ja, alle som jobber profesjonelt med mat og drikke møtes på Foodscape.

På Foodscape tilbyr vi alle lokalmatprodusenter et eget område med skreddersydd stands.

Slik ser vi for oss lokalmatområdet på Foodscape. Vi må ta noe forbehold om endringer avhengig av antall utstillere.

En stand på lokalmatområdet vil inkludere følgende:

  • 6 kvm standplass (3 m lang og 2 m dyp)
  • Standard bakvegg (duk i ramme) 2,5 m høy, med utstillers logo
  • Sidevegger med tavlemaling (2 m høy og 1,5 m dyp). Hjørnestands får kun 1 vegg med tavlemaling
  • Tregulv (brunbeiset terrassebord)
  • Spesialdesignet disk (1 meter bred)
  • Ett strømuttak

Standen vil stå ferdig ved ankomst og vil demonteres etter messen uten omkostninger. Det vil ikke tilkomme registreringsavgift for utstillere på dette området.

Pris for standplass som beskrevet er kr 36.468

 BESTILL STAND ›› 

OBS. Ved påmelding, husk å skrive inn «Lokalmat» under Tilleggsopplysninger på påmeldingsskjemaet.

Share this: